O nás

Bc. Tereza Kunathová

IČ: 07496664

Černá Voda 134, 790 54

instagram: @fyzioter

Jsem terapeut věnující se individuální fyzioterapii. Ve své praxi se zaměřuji na řešení potíží spojených s pohybovým aparátem. Mým cílem je vždy nejen odstranění samotné bolesti, kterou mí klienti pociťují, ale i navazující edukace a nácvik autoterapie pro domácí prostřední. Využívám široké škály prostředků manuálních, mobilizačních a relaxačních technik, včetně baňkové masáže a baňkování. Doplňkovou metodou volím osvědčený kinesiotaping řady TEMTEX. Inspirací do mé praxe je také jóga, jejíž prvky se snažím přenést i do běžné léčebné pohybové terapie.

Vzdělání

2017 - získání bakalářského titulu ve studijním oboru fyzioterapie na 3. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Zaměstnání

2017 - fyzioterapeut ve společnosti Studio Zuzana s.r.o., Ostrava - Zábřeh

2019 - soukromá praxe individuální fyzioterapie v EUC Klinika, Ostrava - Poruba

Kurzy a další kvalifikace

2014 - Terapeutické využití Temtex Tapu

2018 - Baňkování a baňková masáž

2019 - Využití jógy v terapii vertebrogenních poruch pro fyzioterapeuty

Mgr. Petra Žurková, Ph.D.

IČ: 06195598

sídlo: Výstavní 1928/9, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava

Vzdělání

2002 – Vyšší zdravotnická škola Ostrava – obor Diplomovaný fyzioterapeut

2005 – Zdravotně sociální fakulta Ostrava – bakalářské studium v oboru Fyzioterapie

2007 – Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci – magisterské studium v oboru Fyzioterapie

2015 – Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně – doktorské studium oboru Vnitřní nemoci

             (specializace v oboru plicního lékařství a plicní rehabilitace)

Zaměstnání na pozici fyzioterapeutka

2007 – 2008 Centrum ucelené léčebné rehabilitace a léčby bolesti, MUDr. František Golla, Opava

2008 – 2012 Centrum léčebné rehabilitace MUDr. Antonín Koukal s.r.o., Brno

2008 – 2015 Klinika nemocí plicních a TBC, Rehabilitační oddělení Fakultní nemocnice Brno

2010 – 2012 Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí o.p.s., Brno

2012 – 2013 Vězeňská nemocnice Vazební věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence, Brno

2016 - doposud OASA zdravotní s.r.o., Opava

2017 - 2019 - Studio Zuzana s.r.o., Ostrava

2017 - doposud Kardioplicní rehabilitace s.r.o., Ostrava

Kurzy a přednášková činnost

2002 – kurz Feldenkraisova metoda v praxi I. se zaměřením „Bonnes for Life“, Ostrava

2003 – kurz Feldenkraisova metoda v praxi II. Se zaměřením na prevenci vzniku osteoporózy, Ostrava

2003 – III. Konference České Bobath Asociace, Ostrava

2004 – Aktuality ve fyzioterapii, Olomouc

2005 – Aktuality ve fyzioterapii, Olomouc

2005 – Nespecifické mobilizace – míčková facilitace, Ostrava

2006 – Aktuality ve fyzioterapii, Olomouc

2007 – Aktuality ve fyzioterapii, Olomouc

2007 – Ortotika dolní končetiny, Ostrava

2007 – Moravskoslezská listopadová konference, Ostrava

2007 – kurz Projekce bolesti v pohybovém aparátu, Praha

2007 – Bazální programy a podprogramy – část A, Jimramov

2008 – Aktuality ve fyzioterapii, Olomouc

2008 – I. Symposium rehabilitační a lázeňské medicíny, Karviná - Hranice

2008 – Rehabilitace v kardiologii, Brno

2008 – IV. Konference regionu Brno, Brno

2008 – kurz Tejpování, Praha

2009 – kurz Respirační fyzioterapie, Brno

2009 – Aktuality ve fyzioterapii, Olomouc

2010 – Aktuality ve fyzioterapii, Olomouc

2010 – Nové trendy ve fyzioterapii u hospitalizovaných pacientů, Ostrava

2010 – XIX. Moravskoslezské pneumologické dny, Brno

2010 – Celkový pohled na TBC, Brno

2010 – Klasické a alternativní přístupy v současné rehabilitaci, Přerov

2010 – kurz Dornova metoda, Praha

2010 – kurz Breussova masáž, Praha

2010 – Techniky účinné inhalace, Brno

2010 – kurz Terapeutické využití kineziotejpů – Neurotaping – sportovní traumatologie, Praha

2011 – kurz Brian Mulligan´s Concepts – Basic course, Praha

2011 – kurz Testování a trénink funkční dynamické stabilizace, Čelákovice

2011 – Péče o pacienta na KNPT, Brno

2011 – Aktuality ve fyzioterapii, Olomouc

2012 – Aktuality ve fyzioterapii, Olomouc

2012 – kurz Brian Mulligan´s Concepts – Follow up course, Praha

2012 – certifikovaný kurz Management a leadership ve zdravotnickém zařízení, Praha

2012 – kurz Dýchání v kontextu centrované postury, Praha

2012 – kurz Rehabilitační metoda SM-Systém – funkční stabilizace a mobilizace páteře, Skolióza, Brno

2012 – RECYF 2012, Březnice

2013 – Kardiopulmonální resuscitace, Brno

2014 – certifikovaný kurz: Diagnostika a terapie funkčních poruch

             (manuální medicína pro fyzioterapeuty), Horní Bečva

2014 – Bezpečnost práce a požární ochrana pro vedoucí pracovníky, Brno

2014 – RECYF 2014, Praha

2014 – kurz Pulmonary rehabilitation, Nizozemí

2015 – kurz Fyzioterapie u chronických onemocnění dýchacích cest, Čelákovice

2016 – kurz Comprehensive management dyspnoeic patients – online course European Respiratory Society

2016 - Terapie gastroezofageálního refluxu a dalších funkčních poruch jícnu - Praha 

2018 - Kardiopulmonální problematika v klinické praxi - Praha

2018 - certifikovaný kurz Proprioceptivní neuromuskulární facilitace - Olomouc

2018 - Baňková masáž - Ostrava

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST

2009 – Metodiky respirační fyzioterapie a další aktuálně využívané metodiky v rehabilitaci, Přerov

2011 – XX. Moravskoslezské dny pneumologie s mezinárodní účastí, Olomouc

2012 – I. Kongres České pneumologické a ftizeologické společnosti, Hradec Králové

2012 – Neuromuskulární kongres, Brno

2012 – XII. Konference pneumologické sekce – Rehabilitace u pacientů s plicním onemocněním a

             Karcinom plic, Praha

2013 – XXII. Moravskoslezské dny pneumologie, Brno

2013 – VI. Neuromuskulárny kongres s medzinárodnou účasťou, Bratislava

2013 – 27. český a slovenský neurologický sjezd a 45. mezinárodní dunajské neurologické symposium,

             Praha

2013 – XX. Luhačovické dny, Luhačovice

2013 – XVIII. Kongres SPFS a ČPFS, Horný Smokovec

2014 – II. Kongres ČPFS, XXIII. Moravskoslezské dny, XI. Tománkovy dny, Olomouc

2015 – XIX. Kongres české a slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti, Brno

2015 – VIII. Neuromuskulárny kongres s medzinárodnou účasťou, Bratislava

Pracovní doba

Mgr. Petra Žurková, PhD.

PO 17.30 - 21.00

ÚT 7.00 - 20.00 hod.

ST 17.30 - 21.00 hod.

ČT 7.00 - 20.00 hod.

 ZAVŘENO

Provozní doba je odvislá od předchozích telefonických nebo emailových objednávek klientů.

Pracovní doba

Bc. Tereza Kunáthová

PO dle objednávek

ÚT dle objednávek

ST dle objednávek

ČT dle objednávek

 dle objednávek

Kontaktujte nás

Kardioplicní rehabilitace s.r.o.

Ambulance rehabilitace srdečních, plicních a pohybových onemocnění

nám. Jana Nerudy 614/6

708 00 Ostrava - Poruba 

zurkovap@seznam.cz
www.kardioplicnirehabiliace.cz

Jsme na Facebooku